Key2Asset

Corporate Identity

Key2Asset is a ‘smart’ solution for anyone who finds it important to control their assets. From access management to monitoring specific usage and a billing solution. Get it? Anyway, a basic corporate identity.

Key2Asset is een ‘slimme’ oplossing voor iedereen die het belangrijk vindt om hun assets te beheren. Van toegangsbeheer tot monitoring van specifiek gebruik en een billingsysteem. Snap je? Enfin, een kleine corporate identity.

englishnederlands

Inclusive Design

Publication

At Kiss the Frog I'm working on a publication about Inclusive Design. Topics that are important for interaction designers are being appointed, and short-sighted public opinions are nuanced.

Voor Kiss the Frog werk ik aan een publicatie over Inclusive Design. De belangrijkste onderwerpen waar interaction designers mee te maken krijgen worden benoemd, en de kort-door-de-bocht publieke opinie hierover wordt genuanceerd.

englishnederlands

Backstage

Illustrations

Kiss the Frog has developed Backstage, a modular set of products that work together to form a solid foundation for exhibitions. I've been working on some illustrations in the digital brochure.

Kiss the Frog ontwikkelde Backstage, een modulair geheel van producten die samenwerken om een solide basis te vormen voor tentoonstellingen. Ik maakte de illustraties in de digitale brochure.

website  |  englishnederlands

Gemeentemuseum Den Haag

Wonderkamers 3.0

For the Gemeentemuseum The Hague, Kiss the Frog delivered the update of the interactive tour in the Chambers of Wonder in february 2019. We also did the general graphic design for this renewed exhibition.

In februari 2019 opende het Gemeentemuseum Den Haag de gedeeltelijk vernieuwde Wonderkamers. Kiss the Frog verzorgde opnieuw de interactieve tour en tekende dit keer ook voor het overkoepelende grafisch ontwerp van de tentoonstelling.

website  |  englishnederlands

Danish Maritime Museum

Helsingør, Denmark

Bjarke Ingels Group, often referred to as BIG, designed this amazing museum. Kiss the Frog had the honor to design and develop several interactives that all had to do with container shipping.

De Bjarke Ingels Group, kortweg BIG, is verantwoordelijk voor dit prachtige maritieme museum. Kiss the Frog ontwierp en ontwikkelde meerdere interactives die allemaal met internationale containervaart te maken hebben.

website  |  englishnederlands

Kiss the Frog

Website

It took a while, but Kiss the Frog finally has a new website! We worked hard on it and we are ready and proud to show ourselves to the world again!

Het heeft even geduurd, maar Kiss the Frog heeft eindelijk een nieuwe website! Er is hard aan gewerkt en we kunnen ons nu weer met trots aan de buitenwereld presenteren!

website  |  englishnederlands

Murakami

Book covers

Haruki Murakami writes fascinating books, that inspire to design my version of their covers. I foresee more...

Haruki Murakami schrijft fascinerende boeken, die inspireren om er een eigen versie van omslagen voor te ontwerpen. Ik sluit niet uit dat er meer volgen...

website  |  englishnederlands

Teylers Museum

Lorentz Lab - Workshop

Kiss the Frog designed an interactive workshop in 2017 for the Teylers Museum in Haarlem. Visitors can do historical experiments with replicas of famous lab instruments and relive the time of Nobel Prize winner Hendrik Antoon Lorentz, who had his own labatory in the museum.

Kiss the Frog ontwikkelde in 2017 een interactieve workshop. Met replica's van beroemde instrumenten kunnen historische experimenten worden gedaan. Bezoekers gaan terug naar de tijd waarin Nobelprijswinnaar Hendrik Antoon Lorentz zijn eigen laboratorium in het Haarlemse Teylers Museum had.

website  |  englishnederlands

Gemeentemuseum Den Haag

Wonderkamers 2.0

For the Gemeentemuseum The Hague an exciting prizewinning interactive journey was created in 2013, where visitors can assemble an art collection, to eventually have an exhibition of it in their own mini-museum.

Voor het Gemeentemuseum Den Haag werd in 2013 een bekroonde interactieve rondreis gerealiseerd, waarbij bezoekers in de rol van curator hun eigen kunstcollectie kunnen samenstellen, om deze tenslotte in hun mini-museum tentoon te stellen.

website  |  englishnederlands

Accenture

Interactive workshop

Accenture welcomes executive-level clients in their Innovation Center in Amsterdam, for a tailor-made interactive workshop, created by Kiss the Frog in 2015. The workshop provides a joint insight in patterns and helps developing innovative company strategies.

Accenture ontvangt executive-level klanten in het Innovation Center in Amsterdam, voor een op maat gemaakte interactieve workshop, die door Kiss the Frog is ontwikkeld in 2015. De workshop voorziet in het streven om gezamenlijk inzicht in patronen te krijgen, en een strategie te ontwikkelen voor het bedrijf.

englishnederlands

Mauritshuis

Multimediatour

This official Mauritshuis mobile app immerses visitors in the best Dutch Golden Age paintings. The tours provide fascinating comment with pictures and videos. Kiss the Frog also developed a tour for youngsters, with unexpected questions, interesting videos and a surprising showdown.

Deze officiële Mauritshuis-app dompelt de bezoeker onder in het beste van de Nederlandse schilderkunst uit de Gouden Eeuw. Naast de reguliere tours, met boeiende uitleg, foto's en video's, ontwikkelde Kiss the Frog een tour voor jongeren met gekke vragen, interessante filmpjes en een verrassende ontknoping.

website  |  englishnederlands

Rijksmuseum

Multimediatour

The Rijksmuseum in Amsterdam reopened in 2014. Kiss the Frog had the honour to create their first official mobile app. Besides the regular interactive tour, a family tour was developed. With this app, groups of visitors together have to unravel the secrets behind great works of art and solve the puzzle.

Het Rijksmuseum in Amsterdam opende in 2014 opnieuw haar deuren. Kiss the Frog had de eer de eerste officiële Rijksapp te verzorgen. Naast de reguliere interactieve tour werd een familietour ontwikkeld, waarin bezoekers in groepjes samen geheimen achter kunstwerken moeten ontrafelen om zo de puzzel op te lossen.

englishnederlands

LEGO®House

Interactives, Billund

For over 3 years Kiss the Frog worked on the interactives for the ambitious LEGO® House in Billund, Denmark. In this ‘Home of the Brick’ all creations and adventures can be saved and relived over and over again.

Kiss the Frog werkte meer dan 3 jaar aan de verwezenlijking van de interactives voor het ambitieuze LEGO® House in Billund, Denemarken. Alle creaties en avonturen in dit ‘Home of the Brick’ kunnen worden opgeslagen en eindeloos herbeleefd.

website  |  englishnederlands

Beeld en Geluid

Interactives

The Dutch Institute for Sound and Vision in Hilversum is the audiovisual archive of Dutch broadcasting. In the Media Experience visitors explore the archive and several media aspects in an interactive and playful way. Since the opening in 2006, Kiss the Frog contributed to over 200 interactives.

Beeld en Geluid in Hilversum is hét audiovisuele archief van de Nederlandse omroepen. In de Media Experience ontdekken bezoekers op interactieve en speelse wijze archiefmateriaal en diverse aspecten van de media. Sinds de opening in 2006 ontwikkelde Kiss the Frog meer dan 200 interactives.

website  |  englishnederlands

Selma Roenhorst

Corporate Identity

Selma Roenhorst is a psychologist, coach and trainer. She is specialized in the self-knowledge method, a unique, scientifically proven method to coach people to a new kind of behaviour, based on self insight. I designed this small corporate identity for her.

Selma Roenhorst is een Rotterdamse psycholoog, coach en trainer, gespecialiseerd in de zelfkennismethode. Dit is een unieke, wetenschappelijk onderbouwde methode om mensen naar nieuw gedrag te coachen dat is gebaseerd op zelfinzicht. Ik ontwierp voor haar deze kleine huisstijl.

website  |  englishnederlands

Ga Maar Weg

Poems

Ga Maar Weg (Go Away) is a collection of divorce poetry that I made together with initiator and poet Etwin Grootscholten and photographer Birgitte de Keijzer in 2014. Not an introvert designed false-modest edition on handmade paper, but a real shiny and shimmering glossy!

Ga Maar weg is een bundel echtscheidingsgedichten uit 2014, die ik samen met dichter en initiatiefnemer Etwin Grootscholten en fotografe Birgitte de Keijzer in eigen beheer heb gemaakt. Geen valsbescheiden oplage met naarbinnengekeerde vormgeving op handgeschept papier, maar een heuse glossy, die glimt en glittert!

englishnederlands

Agis

Corporate identity

My biggest assignment at Kris Kras Design in Utrecht was the design and implementation of the corporate identity of health insurance company Agis. The company was gobbled up in 2015 by Zilveren Kruis insurances. This particular job has been very important for my skills to recognize the consequences of design decisions in an early stage.

Mijn grootste opdracht bij Kris Kras Design in Utrecht was het ontwerp en de implementatie van de corporate identity van Agis Zorgverzekeringen. Agis is in 2015 opgeslokt door Zilveren Kruis Verzekeringen. Deze klus is bepalend geweest voor mijn vaardigheden om de gevolgen van ontwerpbeslissingen in een vroegtijdig stadium te overzien.

englishnederlands

More names

Madurodam / Kröller-Müller Museum / NEMO Amsterdam / Glasgow Science Centre / Natural History Museum, London / Science Museum, London / Heineken Experience, Amsterdam / Hong Kong Wetland Park / Museum of Literature, The Hague / National Maritime Museum, Amsterdam / Copernicus Science Centre, Warsaw / Konya Science Center, Turkey / National Railways / Ben & Jerry’s / Compaq Computers / and more ...

Madurodam / Kröller-Müller Museum / NEMO Amsterdam / Glasgow Science Centre / Natural History Museum, Londen / Science Museum, Londen / Heineken Experience, Amsterdam / Hong Kong Wetland Park / Literatuurmuseum Den Haag / Scheepvaartmuseum Amsterdam / Copernicus Science Centre, Warschau / Konya Science Center, Turkije / NS / Ben & Jerry’s / Compaq Computers / en meer ...

englishnederlands