My work (click)

Mijn werk (click)

Designing

Ontwerpen

Subject to opinions and discussions, affected by everchanging norms and values, designing is the proces of deduction and defining, consideration and releasing, trial and error, funneling yourself to a logic but unpredictable outcome.

Onderhevig aan meningen en discussies, beïnvloed door altijd-veranderende normen en waarden, is ontwerpen het proces van deduceren en definiëren, afvragen en loslaten, proberen en mislukken, jezelf naar een logische maar onvoorspelbare uitkomst trechterend.

theori

In theory, good design travels between Obvious and Far-Fetched, between Breathtaking and Sickeningly, sometimes meeting The Expectations and sometimes stopping over at Surprisingly Different, Minimalistic when possible or Lavishly Decorated if not.

In theorie pendelt goed ontwerp tussen Voor De Hand Liggend en Vergezocht, tussen Adembenemend en Misselijkmakend, pauzerend in Precies Wat Je Verwacht en Verrassend Anders, in Minimalistisch waar mogelijk of Overdadig Versierd waar niet.

Hans Weeber

Education

Opleiding

2009
Projectionist training at Filmhuis Lumen
Operateursopleiding Filmhuis Lumen
Delft

1990 – 1994
Bachelor Graphic Design Willem de Kooning Academy
Grafisch Ontwerp Willem de Kooning Academie
Rotterdam

1986 – 1990
Bachelor Teacher Training Arts & Crafts
Tweedegraads Lerarenopleiding Tekenen en Handvaardigheid
Rotterdam

1980 – 1986
Pre-university
VWO
Delft

champ

I never became olympic champion, though my swimming certificates were promising. An education is just a start. It opens the door to a professional life, filled with experiences, in which you have to prove to fit the job.

Hoe veelbelovend mijn zwemdiploma’s ook waren, ik ben nooit olympisch kampioen geworden. Een opleiding is maar een eerste aanzet. Het zet de deur open naar een beroepsleven waarin de ervaringen zich opstapelen, waarin je nog maar moet bewijzen dat je geknipt bent voor het vak.

Relevant work experience

Relevante werkervaring

2001 – present
Art Director / Graphic-, Visual- & Interaction Designer
Kiss the Frog, Delft, www.kissthefrog.nl

2009 – 2012
Projectionist (volunteer)
Filmhuis Lumen, Delft, www.filmhuis-lumen.nl

1999 – 2001
Graphic Designer / Art Director
iMedia, Delft/The Hague, www.imedia.nl

1997 – 1999
Graphic Designer
Kris Kras Design, Utrecht, www.kriskras.nl

1994 – 1997 Graphic Designer
QuA Associates, Amsterdam, www.qua.nl

exp

When I finished the Art Academy I started working at a small agency called Qua Associates in Utrecht. Later on at Kris Kras Design I learned what it is to work for big names and big identities, and at iMedia I got acquainted with multimedia and the digital world. Kiss the Frog is a multimedia design agency with an impressive international portfolio.

Koud van de academie begon ik bij het betrekkelijk kleine Qua Associates in Utrecht. Bij Kris Kras Design leerde ik wat het is om voor grote namen te werken met evenzogrote huisstijlen. Bij iMedia maakte ik kennis met multimedia en de totale digitale wereld. Kiss the Frog is een multimedia designbureau met een indrukwekkende internationale portfolio.

About the used font

Over het gebruikte lettertype

The font that is used in this website is the Averia. It is designed as the average of all the fonts that a certain Dan Sayers once had on his computer. Averia is spanish for ‘breakdown’ and an example of generative typography. The process is described at iotic.com/averia

Het lettertype dat gebruikt is voor deze website is de Averia. Het ontwerp van de Averia is het gemiddelde van alle fonts die ene Dan Sayers ooit op zijn computer had staan. Averia is spaans voor ‘defect’ en het is een voorbeeld van generatieve typografie. Hoe Sayers precies te werk is gegaan is hier te lezen: iotic.com/averia

The Averia Libre families of fonts are based on the average of 725 Google Web Fonts. As a concept I think the Averia is very interesting; is the sum of the parts some sort of optimum? Is it the most legible or useful font ever? I have my doubts. It looks like a fight between the heart and the mind …

De Averia Libre familie is gebaseerd op 725 Google Web Fonts. Conceptueel vind ik het een erg interessant project; levert de som der delen een soort optimum op? Het best leesbare of meest bruikbare lettertype dat je je kunt voorstellen? Ik heb m’n bedenkingen. Het lijkt op een strijd tussen gevoel en verstand …